Tavoitteena on laatia rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava keskeisen kaupunkialueen pohjoisosien sellaisille ranta-alueille, joilla ei ole asemakaavaa. Tulevan kaavan perusteella voidaan myöntää rakennuslupa kaavan mukaiseen rakentamiseen. Suunnittelualueena on Kymijoen, Sompasen, Harjujoen ja Lappalanjärven rantayleiskaavoittamattomat alueet. Lisäksi kaavassa on esitetty matkailualueita Kimolan kanavalta kulkevan vesireitin varrelle.

Kymijoen pohjoisosan rantayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskusta-alueen pohjois- ja luoteispuolella, välimatkaa on noin 7–30 kilometriä. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu muutamia yksittäisiä kohteita, mm. lampia ja osia Kimolan kanavasta. Rantayleiskaava-alueen pinta-ala on n. 33 km2 ja mitoitettavan suoran rantaviivan pituus on n. 60 km.

Rantayleiskaava on tarkoitettu pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämistä varten. Kaavan perusteella saa myöntää rakennusluvan kaavassa rakentamiseen osoitetuille rakennuspaikoille. Kaavaehdotuksen nähtävilläolosta on tiedotettu kirjeitse kaava-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia.

Kaavaehdotus asiakirjoineen on julkisesti nähtävillä 14.2.-15.3.2024 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä aukioloaikoina osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola, sekä hankkeen verkkosivuilla osoitteessa: www.kouvola.fi/kymijokiroykpohjoisosa. Lisäksi kaavoittajat päivystävät maanantaisin klo 12.30-15 ja torstaisin klo 9-11.30 infopisteen kokoustiloissa esittelemässä kaavaratkaisua.

Lisätietoja kaavaehdotuksesta antaa tarvittaessa:

Miia Blom

kaavoitusinsinööri

puh. 020 615 8660

miia.blom(at)kouvola.fi

Lotta Koivisto

kaavasuunnittelija

puh. 020 615 8261

lotta.koivisto(at)kouvola.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *