vuoden kylä

Ehdotuksia Kymenlaakson Vuoden kyläksi otetaan vastaan 31.1.2024 asti. Lisäksi pyydetään esityksiä palkittavista henkilöistä, jotka ovat ansioituneita kylätoiminnan parissa ja maaseutualueen elinvoiman edistämisessä.

Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää vuosittain aktiivisia kyliä ja kaupunginosia, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta muille jaettavaksi. Vuoden 2024 kylän valinnassa halutaan myös korostaa kyläturvallisuuden merkitystä ja sitä, miten kylällä on toimittu yhteisön turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen edistämiseksi.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun, Leader Sepran, maakuntaliiton ja edellisen Vuoden kylän edustajista. Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus vahvistaa valinnat keväällä 2024 ja myöntää Kymenlaakson vuoden kylälle 1500 euron palkintorahan.

Maakunnalliset valinnat toimitetaan aina seuraavan vuoden Suomen Vuoden kylä -kilpailuun, jota koordinoi Suomen Kylät ry.

Valintakriteerit

Kymenlaakson vuoden kylän valinnassa painotetaan kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti ja kyläturvallisuustyö yhteisössä. Aktiivisuus, yhteistyö ja ymmärrys oman yhteisön mahdollisuuksista alueen kehittämistyöhön katsotaan eduksi. Verkostoituminen, lähipalvelut, viestintä ja elinkeinojen edistäminen ovat myös Vuoden kylässä otettu osaksi suunnitelmallista kehittämistä.

Henkilövalinnat

Valintatoimikunta voi esityksestä tai harkinnan mukaan palkita kylätoiminnan saralla ansioituneita henkilöitä. Ehdotuksia tunnustuksensaajiksi voi lähettää Kymenlaakson Kylät ry:lle Vuoden kylä-kilpailun lomassa. Valintatoimikunta päättää palkittavista henkilöistä samaisessa kokouksessa, jossa se päättää Kymenlaakson Vuoden kylän valinnasta.

Hakumenettely

Esityksiä Kymenlaakson Vuoden kyläksi 2024 ja palkittaviksi henkilöiksi voi tehdä 31.1.2024 asti sähköpostitse toimisto(at)kymenlaaksonkylat.fi tai tarvittaessa maapostitse Kymenlaakson Kylät ry, Porukkataloa 3. krs, Savonkatu 23, 45100 Kouvola.

Vuoden kylää ehdotettaessa on suositeltavaa käyttää nettisivuilta löytyvää hakulomaketta.

Kymenlaakson vuoden Kylä 2024 Hakulomake

Samaista lomaketta käytetään seuraavan vuoden valtakunnallisessa Vuoden kylä -kilpailussa. Henkilövalintojen osalta ehdotus voi olla vapaamuotoinen.

Suomen Vuoden kylä -kilpailu
Maakunnalliset kyläyhdistykset esittävät valtakunnalliseen kilpailuun aina edeltävän vuoden maakunnalliset valinnat eli Kymenlaakson Vuoden kylä 2023 Virojoki, kylätoiminnan tiennäyttäjä Jaakko Viikari Kotkasta ja maaseututoimija Leena Borg Kouvolasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *