Martinniemen kartta
Matkailupalvelujen alue näkyy kartassa keltaisella (RM-8). Lomarakentamiseen tai vakituiseen asumiseen tarkoitetut rakennuspaikat näkyvät siitä vasemmalle (RA/AP). Jalopuumetsikkö on vihreän osan alalaidasta lähtevä pitkulainen alue (merkintä SL-1). Karttakuva: Kouvolan kaupunki

Jaalan Martinniemi kuuluu tekeillä olevaan Kymijoen pohjoisosan rantaosayleiskaavaan, jonka luonnos on nähtävillä maaliskuun loppuun saakka. Martinniemeen kaavaluonnoksessa on merkitty virkistysalue, kaksi rakennuspaikkaa lomarakentamiseen tai vakituiseen rakentamiseen sekä pienehkö matkailupalvelujen alue. Martinniemestä löytyy myös metsälehmusten alue, joka täyttää luonnonsuojelulain vaatimukset.

Jalopuumetsä täyttää luonnonsuojelulain vaatimukset

Martinniemen luontoselvityksessä todetaan: ”Rajauksen sisällä kasvaa vähintään 25 runkomaista metsälehmusta (Tilia cordata) 0,42 ha alalla. Lähekkäin kasvaneita ja samoiksi klooneiksi arvioituja runkoja ei otettu mukaan. Luonnonsuojelulain vaatimukset runkoluvun suhteen (vähintään 20 runkomaista jalopuuta/ ha) täyttyvät selvästi. Koska metsä on myös luontaisesti uudistunutta, on kyseessä luonnonsuojelulain tarkoittama jalopuumetsä, josta Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee rajauspäätöksen. Lehmuslehto on myös uhanalaiseksi VU arvioitu luontotyyppi, joka nostaa selvästi Martinniemen luonnonsuojelullista arvoa.”

Kaavan hyväksymisen jälkeen kaupunki kaupunki voi esittää jalopuumetsää suojeltavaksi luontoarvojen perusteella.

Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin toukokuussa 2020. Raportin mukaan Martinniemessä kasvaa poikkeuksellisen paljon järeitä metsähaapoja, etenkin alueen itäreunassa. Niistä suuressa osassa on liito-oravan pesintään sopivia, lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tulkittavia koloja. Liito-oravan papanoita löytyi keväällä 2020 hyvin laajalta alueelta ja papanoiden suuren määrän perusteella Martinniemessä oli useita lisääntyviä naaraita.

Kaavaluonnokseen kuuluu Jaalasta myös Kimolan kanavan varrelta Kukkulinnan kohdalla matkailua palvelevan rakentamisen alue sekä Kimolanlahdelta Väärälän tilan kohdalla matkailua palvelevan rakentamisen alue.

Rakentamaan 2024?

Nyt esillä olevan rantaosayleiskaavan laatiminen on aloitettu 2019. Mielipiteet kaavaluonnoksesta pitää esittää nähtävilläoloaikana (31.3.2023 mennessä) joko sähköpostitse kirjaamo(at)kouvola.fi tai postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki/Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Sähköpostiin tai kuoreen otsikko: ”Kymijoen pohjoisosa”.

Kun mielipiteet on käsitelty, kaavaluonnos tulee uudelleen nähtäville loppuvuodesta. Kaupungin kaavoituspuolelta arvioidaan, että kaava lienee valmis ja hyväksytty vuoden kuluttua (riippuen mahdollisista valituksista) ja kaavan osoittamilla alueilla rakentamaan voitaisiin silloin päästä kesällä 2024.

Tavoitteena on laatia rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava keskeisen kaupunkialueen pohjoisosien sellaisille ranta-alueille, joilla ei ole asemakaavaa.
Tulevan kaavan perusteella voidaan myöntää rakennuslupa kaavan mukaiseen rakentamiseen. Samalla muutetaan kaavaa Pyhäjärven, Kimolan kanavan, Iso-Ruhmaan alueilla, sekä Oravalan ja Suuri-Hautajärven alueilla pienialaisten kohteiden osalta.

Kaavaluonnokseen voi tutustua kaupungin nettisivuilla

Kymijoen pohjoisosan rantaosayleiskaava

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *