Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantakaavoja päivitetään

mökki talvella

Rantayleiskaavojen päivityksillä halutaan mahdollistaa ympärivuotista asutusta vesitöjen äärelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoituskatsauksen ja työohjelman 13.2.2023. Kouvolan vuoden 2023 kaavoituskatsaus sisältää kuusi yleiskaavakohdetta ja 42 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta. Kouvolan ranta-asumista edistetään jatkamalla seuraavien rantayleiskaavojen päivitystä: Kymijoen pohjoisosa, Maanomistajien aloitteet 2020 sekä Vekarajärvi-Pesäntäjärvi. Lisäksi käynnistetään uusi rantayleiskaavan päivitys, Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaava. Kymijoen […]