Sonnanjoen kunnostus jatkuu Jaalassa – Jukakoski, Kantokoski ja Pajakoski kunnostuvuorossa

Sonnanjoen koskien kunnostus jatkuu Jaalassa. Syyskuussa kunnostetaan kolmea koskea: Jukakoski, Kantokoski ja Pajakoski. Tavoitteena on luoda paremmat olosuhteet taimenien luontaiselle lisääntymiselle. Viime syksynä kunnostettiin Myllykosken, Tuomaankosken ja Seppälänkosken alueita. Kunnostuksista on tullut hyvää palautetta maanomistajilta sekä kalastajilta. – Osa ihmisistä puhuu ruoppauksista, kun puhutaan koskien kunnostamisesta. Siitä ei oikeastaan ole kysymys, vaan kutusoraikkojen ja kiviaineksen […]