Jaalan kirkonkylä

Jaalan keskustaa v. 2019. Kuva: Teuvo Haara

Jaalan kirkonkylän kyläyhdistys (perustettu 2009) käynnistettiin uudelleen maaliskuussa 2022.

Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää yhteistyötä alueen muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Yhdistys edistää kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia kirkonkylällä sekä osallistuu viestinnän ja tiedotuksen parantamiseen digitaalisin keinoin Jaalan alueella.

Nettisivut jaalankk.nettisivut.fi

Facebook: Jaalan kirkonkylän kyläyhdistys