Minna Rissanen

Valokuvataiteessani käsittelen luonnon kokemuksellisuutta, maisemaa ja tilaa sekä suhdetta muunlajisiin. Liikun luonnossa kartoittaen, keräten ja tallentaen paikan materiaa, jota käytän osana tutkimissani teemoissa. Viime vuosina taideprojektini ovat kuljettaneet minut etäämmälle Saamenmaan pohjoisosiin, mutta Jaalalla ja jaalalaisilla on erityinen sija biografiassani. Jaala luonnonläheisenä, ilmeikkäänä ja inspiroivana paikkana tarjoaa mitä parhaimman asuin- ja työskentely-ympäristön. Metsämaastot ja rantaryteiköt ovat toimineet useamman teokseni kohteena, innoittajana ja paikkana taiteellisille pohdinnoille ja syventymiselle. Kosketus jaalalaiseen ympäristöön on vahva ja vivahteikas.

Minna Rissanen on jaalalainen valokuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Lahden ammattikorkeakoulusta (amk) vuonna 1999 ja Saimaan ammattikorkeakoulusta (yamk) vuonna 2015 (nyk. LAB-ammattikorkeakoulu). Mediataiteen erikoistumisopinnot hän suoritti Lahden ammattikorkeakoulussa. Hänen tuotantoaan on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä. Rissanen on Valokuvataiteilijoiden liiton, Kouvolan taiteilijaseuran jäsen ja Kuvasto ry:n jäsen.

Minna Rissanen (myportfolio.com)

www.instagram.com/minna.rissanen/